Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Rescue 3000 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:
1. de acceptatie van uw bestelling
2. uitvoering van overeenkomsten met u
3. relatiebeheer
4. managementinformatie
5. product- en dienstontwikkeling
6. het bepalen van de (algemene) strategie
7. het uitvoeren van analyses
8. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten schakelt paxwinkel.nl groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) in.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Paxwinkel.nl, haar klanten en medewerkers. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Paxwinkel.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Paxwinkel.nl bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Paxwinkel.nl. Met betrekking tot informatie verkregen van Paxwinkel.nl kunt u 5 dagen per week van 09.00 – 17.30 uur bellen met 0321 – 381346 (lokaal tarief), een brief sturen naar Rescue 3000 B.V., Afdeling Klantenservice, De Gouwe 28, 8253 PA Dronten, of een e-mail sturen via onze website https://rescue3000.nl/contact/

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Rescue 3000 B.V. gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Paxwinkel.nl mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Rescue 3000 B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.